Til innholdet

SEMINAR OM UNGE STEMMER

Publisert: 25.10.2019Etter interessen for å delta på Idol og andre talentkonkurranser å dømme, kan man få inntrykk av at «hele Norge synger». Det stemmer ikke.


TEKST HILDE HOLBÆK-HANSSEN
TOPPFOTO ANNE-SYLVIE BONNET – Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett


Situasjonen for klassisk sang er ganske annerledes enn den for pop. Når Lise Davidsen, Mari Eriksmoen og Yngve Søberg får store roller på internasjonale operascener, skyldes det neppe innsatsen i norsk grunnskole, og slik vinden har blåst de siste årene har det ikke akkurat vært lagt opp til økt virksomhet: Nylig klarte en rekke organisasjoner å redde sang i norskfaget i skolen, etter at regjeringen hadde lagt frem et forslag om å fjerne det. Dette skjedde bare et års tid etter at man prøvde å fjerne musikk fra den overordnede læreplanen for norsk skole.
Da er det heller norsk korvirksomhet som kan ta noe av æren, slik tilfellet f.eks. har vært med Yngve Søberg, som fikk viktig opplæring i Oslo Domkirkes guttekor, mens toppsangere som Lise Davidsen, Elisabeth Teige og Bror Magnus Tødenes ikke var klar over at de hadde sangstemme før de begynte i videregående – og knapt nok skjønte det da, ifølge intervjuer de har gjort med denne nettsiden. (Lenker: Bror Magnus Tødenes  Lise Davidsen  Elisabeth Teige)

Skolekor er ingen stor bevegelse i Norge og studier viser at mange slutter å synge i kor når de kommer i ungdomsskolen. Går man over Kjølen er situasjonen ganske annerledes. Der synger så godt som alle barn og unge i kor, og man får til og med fri fra annen undervisning hvis man deltar i skolekoret. Der er også rekrutteringen til sangstudiene på et helt annet nivå enn hos oss.

Barnekoret ved Den Norske Operas & Ballett gjør en stor innsats for å løfte frem nye sangere av begge kjønn og selvfølgelig fins det gode barnekor i Norge, men på landsbasis kan mange sangglade norske barn se langt etter å komme inn i de kommunale kulturskolene; prisen er høy og ventetiden kan være flere år. (Kulturskolene ble nylig omtalt som «Norges best bevarte hemmelighet» i en rapport utarbeidet av Telemarksforskning og NTNU.) Og ser man bort fra prestisjekor som Sølvguttene og noen guttekor i de større byene, er rekrutteringen av guttestemmer laber.

Anna Elisabet Einarsson.

Seminar
Denne mangelen på tidlig opplæring er merkbar når man kommer til opptak på Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

– Bare 20 prosent av dem som søker studiet på Operahøgskolen er menn, og vi skulle gjerne ha økt den rekrutteringen, sier høgskolelektor Anna Elisabet Einarsson.

– Vi ser også at mange norske sangere har mangelfull bakgrunn musikalsk sett, og må slite med notelesing, frasering, og å følge en dirigent, samt grunnleggende sangteknikk. Vi mener det er viktig å stimulere og utvikle sangstemmen tidlig. Det gjør stor forskjell i et studieløp hvis du har lært grunnleggende ting tidlig, og der er god korvirksomhet viktig.

Derfor har Einarsson fått midler til seminaret «Unge Stemmer» fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Seminaret finner sted 8. og 9. november.

– De midlene var det ikke vanskelig å få, for KHiO er svært opptatt av prosjekter som styrker hele utdanningsforløpet innen kunstfagene, forklarer hun.

– Temaene vi vil ta opp på seminaret er: Hvordan oppnå sangglede hos barn og unge? Hvordan lærer man sangteknikk til unge stemmer? Kan man jobbe på samme måte med gutter og jenter? Hvorfor er det flest jenter som synger i kor. Hvordan rekruttere flere gutter? Stemmeskiftet – hva gjør man? Har jenter også stemmeskifte? Hvordan beholde korsangere over 7. klasse?

For å debattere og svare på disse spørsmålene har Operahøgskolen hentet inn forelesere fra hele Skandinavia. Fra Barnekoret ved den Norske Opera & Ballett stiller dirigent Edle Stray Pedersen og sangpedagog Marianne Lewis. Andre norske deltakere er professor Toril Carlsen ved Operahøgskolen, Sølvguttenes dirigent Fredrik Otterstad og dirigent Marius Astrup Thoresen. Sistnevnte dirigerer både Bislett og Berg guttekor.

– Til disse har han klart å rekruttere opp mot henholdsvis 80 og 50 medlemmer ved hjelp av til dels uortodokse metoder, som gi dem øvingsvideoer fra YouTube , og servere is på prøvene! Bislett guttekor har medvirket i så vel Mozarts Requiem som på konserter med Turboneger, sier Einarsson entusiastisk.

– Vi har også fått med oss to erfarne stemmepedagoger fra våre naboland: Sofia Söderberg, som dirigerer både Svanholm Singers i Lund i Sverige og Camerata i København, og Tony Margeta som er dirigent for Adolf Fredriks gosskör samt pedagog på musikkskolen koret tilhører. Sistnevnte har også lang erfaring med å dirigere både jente- og guttekor og kan forhåpentlig bidra med synspunkter på en eventuell forskjell i tilnærming.

Unge operasangere
Et tema som kanskje er mer delikat, er om det fins noen aldersgrense for å begynne å synge opera. Derom strides de lærde. Et normalt norsk studieforløp, støttet av Lånekassen, skal følge den såkalte Bologna-avtalen vare i totalt fem år: bachelor i tre og master i to år. Men noen norske kunstutdanningsinstitusjoner, som Norges musikkhøgskole, har fått utvidet bachelorstudiet med ett år fordi det rett og slett tar mer tid å utvikle spille- og sangteknikk enn det tar å lese et fag. Det er en kjent sak at stemmen fysiologisk utvikler seg langsommere enn f.eks. hendene som trengs for å spille et instrument. I et intervju med Klassiskmusikk.com i fjor fastslo Lise Davidsen at hun ikke regnet med å synge de store Wagner-rollene før hun hadde passert 40.

– Men er det dermed skadelig å begynne i det små tidlig? undrer Anna Einarsson. – I Norge begynner man ganske sent på Operahøgskolen sammenlignet med f.eks. mitt hjemland Sverige. Det kan jo være at tidlig tilegnet sangteknikk beregnet på scene kan være mer skånsomt for stemmen enn å vente med større volum til man er sent i 20-årene og muskulaturen er stivere? Dette er slike ting vi gleder oss til å belyse på seminaret!

Mer informasjon om seminaret er tilgjengelig her.