Til innholdet

NORDISK KOMPONISTRÅDS ÆRESPRIS TIL UNM

Publisert: 16.11.2019I 2019 tildeles Nordisk komponistråds ærespris UNM, (Ung Nordisk Musikk), en nordisk organisasjon hvis formål er å fremme samarbeidet mellom unge nordiske komponister og musikere. Prisen består av 50.000 NOK og en plakett.

Bakgrunn
Nordisk komponistråd ble grunnlagt i 1946 og arbeider for interessene til mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene. Medlemmene er komponistforeningene i Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene, og de er representert i rådet gjennom de respektive foreningenes styreledere.

Rådet gjenopptar nå sin tradisjon med å dele ut ærespriser til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats for nordiske komponister og nordisk komponistliv.

UNM
Helt siden 1946 har UNM årlig arrangert UNM-festivalen, med fremføring av verker av nordiske komponister, lydkunstnere og andre kunstnere som jobber med lyd — samtlige under 30 år.

Komponistenes unge alder er et viktig prinsipp i festivalen. Ikke sjelden har UNM vært en sentral milepæl i de unge komponistenes overgang fra å være student til å bli profesjonell komponist. Gjennom UNM får unge komponister møte en seriøs fremføringsarena og dedikerte utøvere. De får bygge erfaringer fra framføringssituasjonen samtidig som festivalen tilbyr faglig påfyll i form av mesterklasser og seminarer, samt musikkfaglige og estetiske diskusjoner med andre unge, nordiske komponister.

Viktig nettverk
Komponistene som deltar i dette nettverket får altså ikke bare verdifull yrkeserfaring. Mange får også vesentlig erfaring fra organisasjonsarbeid, ettersom arrangøransvaret rullerer fra land til land. Komponistene får også relevante nettverk med profesjonelle kontakter som mange har med seg gjennom sitt yrkesaktive liv.

Både Nordisk komponistråd og de ulike komponistforeningene som er medlemmer i rådet, har nylig gjort repertoarundersøkelser som forteller at utvekslingen av nordisk musikk de nordiske landene imellom er marginal.

Med denne prisen ønsker rådet å hedre ikke bare det konsistente arbeidet UNM gjør for unge komponister, og kontakten mellom dem, men også den generelle innsatsen de gjennom sine åpne konserter gjør for at også et bredere publikum kan få mulighet til å høre nordisk musikk som de i liten grad ellers ville fått tilgang til.

Nordic Music Days
Prisen deles ut under avslutningskonserten til Nordic Music Days som går av stabelen 13-16. november i Bodø. Festivalen eies av Nordisk Komponistråd og arrangeres på rundgang mellom medlemmene i rådet.

For mer informasjon om Nordic Music Days, se her.
For mer informasjon om Nordisk Komponistråd, se her.
For mer informasjon om UNM, se her.