Til innholdet

STORSATSING PÅ KOMPONISTER VIDEREFØRES

Publisert: 01.07.2020KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Det norske komponistfond.

Første utgave KUPP har gitt seks komponister unik mulighet til å komponere nye verk med de største orkestrene i Norge. Nå utvides satsingen med tre år der inntil syv komponister i året skal skrive for, og ha dialog med profesjonelle ensembler, som fremfører verkene. I tillegg står nasjonal og internasjonal nettverksbygging og mentorskap sentralt i talentutviklingsprogrammet.

Komponistene og samarbeidende orkestre i første utgave var Mette Henriette Martedatter Rølvåg med Arktisk Filharmoni, Marius Neset med Bergen-Filharmonien, Tyler Futrell med TrondheimSolistene, Therese Birkelund Ulvo med Oslo-Filharmonien, Kristine Tjøgersen med Kringkastingsorkestret og Øyvind Mæland med Stavanger Symfoniorkester.

I neste utgave av KUPP får komponistene skrive for, og ha dialog med, profesjonelle ensembler som fremfører verkene deres innen to år. I tillegg deltar komponistene på fire faglige samlinger der de skal tilegne seg bransjekunnskap av ulike slag, tilpasset deres behov. Komponistene skal også jobbe med egen mentor over tid, og i samarbeid med profesjonelle aktører får de laget presentasjonsvideoer av seg selv og eget verk. Satsingen deles inn i tre runder, hver med inntil syv komponister. Hver runde løper i ett år.

– Vi ser igjen og igjen hvilken kraft som ligger i talentsatsinger som fokuserer på det faglige i kombinasjon med bransjeforståelse. Deltakerne i KUPP har imponert på begge områder. Vi har fått oppleve norske orkestres urfremføringer av deres verk. Vi ser hvordan fagsamlinger
og arbeidet med mentorer fører til en profesjonalitet i møte med beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt, en profesjonalitet som igjen fører til faktiske bestillinger. Vi i Talent Norge er glade for å kunne gi hele 21 komponister nye muligheter, som også fører til at norske ensembler blir kjent med ny norsk musikk de kan fremføre her hjemme og utenlands, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

I neste fase legges det opp til et tett og dynamisk samarbeid mellom komponistene og ensemblene, der Music Norway og Norsk Komponistforening også vil knytte det faglige innholdet enda tettere opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om
hvor hver av dem står i sine karrierer, hvilke prosjekter de holder på med og i hvilken retning de arbeider.

I KUPPS utlysningetekst står det blant annet:
KUPP søker syv komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2020-2021. Ambisjonen for programmet er å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer og et større kjennskap til internasjonale bransjekontakter. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble, gjerne med utgangspunkt i eksisterende eller ønskede samarbeid.

Programmet går over ett år og består av kursing, mentorsessions, promotering, nettverkssamlinger, komponering av nye verk samt møter med programansvarlige i festivaler, plateselskaper og andre relevante aktører. Det blir lagt opp til fire felles samlinger, hvor komponistene dels arbeider i gruppe, dels individuelt. Ved deltakelse i programmet forplikter komponistene seg til å delta i samlingene, og til å jobbe aktivt og målrettet mellom samlingene. Du trenger ikke å være medlem av Komponistforeningen for å søke om deltakelse.

Innholdet i programmet blir satt sammen av Music Norway og Norsk Komponistforening.
Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 6. august 2020.

Kontaktpersoner:
Einar Idsøe Eidsvåg
+47 402 32 497
Prosjektleder, Music Norway
Ida Habbestad
+47 997 26 559
Daglig leder, Norsk Komponistforening,

Bilde: Marius Neset samarbeidet med Bergens-filharmonien i første utgave av KUPP. Foto: Thor Brødreskift